Fiske i Skärgårdshavet

Fiske

Skärgårdshavet är en mycket trasig grupp av öar, såväl stora som små. Några av de största öarna är i Korpo, Nagu, Hirvensalo, Kakskerta och Runsala. I södra sidan av Åbo hittar du verkligen en unik skärgård som finns inte någon annanstans i världen. Det finns en egen idyllisk plats för varje fiskare i vär skärgård, men man måste ju uppmärksamma andra båtägarna och skärgårdens permanenta invånare såväl som sommargäster och respektera dom. Det är viktigt att följa sig alla reglar och förordningar som gäller segling. Etiska regler i fiskning borde också påminnas: ta inte upp mer fisk än du behöver.


De viktigaste fiskarter och fisketekniker

Abborre
Abborre förekommer nästan utan undantagen i hela Finland. Det finns inget minimimått för abborre. Den kan utmärkt fiskas i kustvatten året om. Räknar man bara antalet av abborren fångad med jigg så är det 2 miljoner kilo per år. Abborre kan också fångas med lure såväl som med krok och lina.

Gös
I vintertid trivs gösar i djupvatten, men i våren och i början av sommaren kommer dom till lågvatten. I hösten ligger gösar sig mer i ytvatten, rover i middagen och vilar i mörkaste natten. Fångstmätt for gös måste vara minst 42 cm. Speciellt sommaren är en bra fångstsäsong för gös och det kan fångas med olika lurar.

Gädda
Gäddar flyttar sig aktivt när dom söker mat, följer flockar av strömmingar eller lyser sig upp till åar med löjor som är färdiga att leka. Därför att gäddan är en allmän och stor fisk som kan finnas nästan överallt och den smakar också ganska bra, det också fiskas mycket i Finland. Skärgårdshavet är en populär region att fånga gäddor och dom kan fiskas utmärkt med lurar och kanske med flugor också från tidiga våren till slutet av hösten.

Sik
Sikar flyttar sig i allmänhet vertikalt mot kustlinjen mellan djup- och lågvatten. I sommaren ligger dom i djupvatten eller i ytterskärgård, i hösten, när dom leker, i lågvatten nära kusten och i vintern i djupvatten igen. Därifrån flyttar dom sig i våren när vatten är ytterligare kallt till kusten. Sikar får inte fångas i åar och floder som rinner ut i havet från 1.9. till 30.11. Den bästa möjligheten för sportfiskare att fånga sikar i Skärgårdshavet är i våren med svirvel.

Havsöring
Havsöringar stannar vanligtvis nära kusten. Havsöring är en mycket populär planteringsfisk och i Skärgårdshavet är dom huvudsakligen sådana. Väldigt mycket ungar har planterats där och därför finns det riktigt goda möjligheter att fiska dom. Söring med fettfenan är helt lugnat i alla havsområden från 2019. Fångstmätt för havsöring mäste våra minst 60 cm. Våren och hösten är de bästa tiderna att fånga havsöring som kan finnas bäst från ytterskärgård. Havsöring kan fiskas med lurar och flugor.

Strömming
Strömming är en stimfisk som lever i fritt vatten. Strömmingar som leker i våren flyttar sig i början av vintern mot kusten, men under vintern söker dom sig till öppet hav och djupvatten. I våren rör dom sig mot lekplatser i kusten. Strömmingar som leker i hösten faller sina fiskromar i de yttersta delerna i skärgården och ganska oft i bankar också. Strömmingar kan fiskas lätt under lektiden i våren och i oktober med strömmingshäckla. Fiskning med strömmingshäckla innehåller i allmän fiskerätt och separat tillstånd behövs det alltså inte.


Fritidsfisketillståndssystemet i Finland

Den nya lagen om fiske trädde i kraft den 1.1.2016 och medförde förändringar i fisketillståndssystemet. Statens fiskevårdsavgift och de länsspecifika avgifterna har sammanslagits till en enda fiskevårdsavgift.

Fiskesätt under 18 år, över 65 år 18-64 år
Mete
Pilkfiske
Fiske med strömmingshäckla
avgiftsfri allmän fiskerätt avgiftsfri allmän fiskerätt
Handredskapsfiske med
ett spö
ej statens fiskevårdsavgift statens fiskevårdsavgift
Fiske med stående redskap
nät, katsa, långrev osv
Fiske med mer än ett spö Kräftfiske
ej statens fiskevårdsavgift MEN vattenägarens tillstånd statens fiskevårdsavgift OCH vattenägarens tillstånd
Fiske på specialområden ej statens fiskevårdsavgift MEN vattenägarens tillstånd statens fiskevårdsavgift OCH vattenägarens tillstånd

OBS!
Mete-och pilkfiske samt spöfiske med stöd av fiskevårdsavgiften är förbjudet i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk. Därtill kan fiske begränsas med beslut av NTM-centralen -> se kalastusrajoitus.fi.

Med specialområden avses områden där fiske är begränsat bland annat vissa av Fortstyrelsens områden samt fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk.

Fiskevårdsavgiften år 2017

Alla fiskare i åldern 18–64 år betalar en fiskevårdsavgift. Avgiften gäller inte pilkfiske, maskmete eller fiske med strömmingshäckla.

Efter att ha betalat fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö i hela landet, förutom Åland. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och inte heller i områden där fiske förbjudits av NTM-centralerna.

För övrigt fiske ska man utöver fiskevårdsavgiften ha tillstånd av vattenområdets ägare. Detta gäller bland annat fiske med stående redskap och fiske med flera spön.

Fiskevårdsaviften år 2017:
39 euro för 1 år
2 euro för 7 dygn
5 euro för 1 dygn

Så här betalar du fiskevårdsavgiften

Det är numera Forststyrelsen som sköter om försäjlningen av fiskevårdsavgiften. Det finns tre sätt på vilken du kan betala din fiskevårdsavgift.

  1. Webbutiken Eräluvat www.eraluvat.fi
    Logga in i Eräluvat-webbutiken, registrera dig och lös ut din fiskevårdsavgift. I samband med registreringen efterfrågas fiskarens namn, kontaktuppgifter och födelsetid (inte personbeteckning). Du kan printa ut kvittot eller spara det till exempel på din mobila enhet.
  2. Servicenumret 020 69 2424 (vardagar 8–16)
    Ring servicenumret och uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och din födelsetid. Du får per post ett betalningsverifikat med vilket du kan betala fiskevårdsavgiften. Spara kvittot över betalningen.
  3. Servicedisk
    Du kan registrera dig och betala fiskevårdsavgiften på Forststyrelsens naturum eller i R-kioskerna. Då kan du sköta registreringen och betalningen och få med dig kvittot över fiskevårdsavgiften med en gång.

Observera
– Kvitto över erlagd avgift ska alltid medhållas vid fiske.
– Om du är under 18 år eller över 65 och befriad från avgifter, ha med ett id-bevis då du fiskar. Då är det lätt att konstatera din ålder.

Källa: www.ahven.net