Geokätköily

Geokätköily on ulkoiluharrastus, jossa piilotetaan ja etsitään geokätköiksi kutsuttuja rasioita. Kätköjä etsitään GPS-satelliittipaikannuksen avulla, mutta laitteen käyttö ei ole välttämätöntä. Laite voi olla erillinen GPS-laite tai tavallinen älypuhelin.

Geokätkön koordinaatit ja muut tarpeelliset tiedot kätkön löytämiseksi ilmoitetaan kätkökuvauksessa, joka julkaistaan harrastuksen liittyvällä Internet-sivustoista. Tyypillinen kätkö koostuu vedenpitävästä säiliöstä, lyijykynästä, ja lokikirjasta, johon kätkön löytäjät voivat lisätä nimensä tai nimimerkkinsä sekä käyntipäivä. Maailmanlaajuisesti kätköjä on yli 2,6 miljoonaa, Suomessa noin 49 000. Geokätköilijöitä on yli 6 miljoonaa. Suomessa on yli 35 500 aktiivista geokätköilijää.

Geokätköily ei ole virallisesti kenenkään omistuksessa, eikä täten myöskään virallisia sääntöjä harrastukseen ole. Kuitenkin Groundspeak Inc:n omistamasta geocaching.com-sivustosta on tullut alan suosituin sivusto yli 6 miljoonalla rekisteröityneellä tilillä ja yli 2,65 miljoonalla aktiivisella kätköllä.

Jokaisella geokätköllä on Internetissä oma kätkökuvauksensa, joka voi varsinaisten ohjeiden lisäksi sisältää myös taustatietoa kätkön sijaintipaikasta tai lisävihjeitä helpottamaan kätkön etsimistä. Kätkön koordinaatit voidaan joko antaa suoraan (peruskätkö) tai jonkin arvoituksen tai tehtävän ratkaisuna. Geocaching.com-sivustolla koordinaattien näkeminen edellyttää rekisteröitymistä sivustolle.

Tyypillinen kätkö on vesitiivis muovirasia. Vähimmillään se yleensä sisältää geokätkötiedotteen, jossa kerrotaan lyhyesti harrastuksesta, ja lokikirjan tai -liuskan, johon kätköllä käynnit merkataan. Usein kätkörasioissa on kuitenkin myös kynä, jolla kävijät voivat kirjoittaa merkintänsä lokikirjaan tai -liuskaan. Aivan pienimmistä kätkörasioista kynä usein puuttuu; tällöin kuvauksessa yleensä kerrotaan oman kynän tarpeesta. Kätkörasioita on piilotettu moniin erilaisiin paikkoihin ja niissä usein vain harrastajien kekseliäisyys on rajana. Kätkörasia voi sisältää myös joitakin vaihtotavaroita sekä kätköstä toiseen matkaavia niin kutsuttuja reissaajia, jotka voivat olla travel bugeja (TB) tai geokolikoita (GC). Travel bugeilla ja geokolikoilla on yksilöllinen tunnus, jonka avulla niiden etenemistä voi seurata verkossa. Niille on usein määritelty myös jokin tavoite, esimerkiksi tiettyyn maahan pääseminen.

Geokätköjen tulee olla yleisellä alueella, jolla voi jokainen vapaasti liikkua tai yksityisalueella, mikäli kätkölle ja alueella liikkumiseen on hankittu maanomistajan lupa. Kätköjä ei saa piilottaa luvatta yksityisalueille tai luonnonsuojelualueille siten, että niistä aiheutuu vahinkoa ympäröivälle luonnolle, tai ilmoittamatta paikalliselle Metsähallituksen luontopalvelualueelle. Kätkön tulee olla haettavissa rikkomatta Suomen lakia. Varsinaiset kätkörasiat ja sellaiset multikätköjen pisteet, missä on jokin etsittävä rasia, eivät saisi Geocaching.com:in sääntöjen mukaan olla 0,1 mailia eli noin 161 metriä lähempänä toisiaan. Muilla kätköjä listaavilla sivustoilla säännöt saattavat olla erilaiset. Geokätköjen etsiminen saattaa vaatia erätaitoja ja –varusteita.

Geokätköily harrastuksena tuli mahdolliseksi, kun Yhdysvaltain puolustusministeriö poisti GPS-signaalilta siviilihäirinnän 1. toukokuuta 2000. Ensimmäisen dokumentoidun GPS:n avulla sijoitetun kätkön piilotti Dave Ulmer kaksi päivää myöhemmin, kolmas toukokuuta. Sijainti ilmoitettiin Usenetin uutisryhmässä sci.geo.satellite-nav, ja 6. toukokuuta 2000 mennessä kätkö oli löydetty jo kaksi kertaa. Nykyään tämä maailman ensimmäinen geokätkö ei ole enää toiminnassa..

Peruskätkö eli tradikätkö eli tradi (engl. Traditional cache) on yleisin ja suosituin kätkötyyppi piilotettujen kätköjen määrällä mitattuna. Kätkön Internet-sivulla annetut koordinaatit osoittavat suoraan kätkön sijainnin.

Multikätkö eli monikätkö eli multi (engl. Multi-cache) on kätkö, jonka löytäminen edellyttää käymistä useammassa paikassa etsimässä kätkön löytämiseen tarvittavia tietoja. Tyypillisen multikätkön aloituskoordinaatteihin on piilotettu koordinaatit seuraavalle välipisteelle tai suoraan kätkörasialle. Multikätköjen alaryhmäksi ovat muodostuneet niin sanotut laskumultit, joissa välipisteiltä on laskettava annettujen ohjeiden mukaan kohteita, esimerkiksi tietyn kyltin kirjainten lukumäärä, minkä jälkeen geokätköilijä voi laskea kätkökuvauksessa annetulla laskukaavalla seuraavan välipisteen tai kätkörasian lopulliset koordinaatit.

Mysteerikätkön eli mysteerin (engl. Unknown cache tai Mystery cache) löytämiseksi on ratkaistava jokin pulma tai ongelma. Ratkaisun tuloksena saadaan selville varsinaisen kätkörasian koordinaatit. Mysteerikätköjä on hyvin monenlaisia ja ratkaistavat mysteerit vaihtelevat vaikeuden ja aihealueen myötä laidasta laitaan. Mysteerikätkön aloituskoordinaatit osoittavat usein johonkin mysteerin ratkaisun kannalta tarpeettomaan tai sattumanvaraiseen paikkaan, esimerkiksi vesistöön tai isojen teiden risteykseen.

Maisemakätkö eli geokohde eli maakätkö (engl. Earthcache) on kätkö, jonka löytämiseksi kätköilijän tulee vierailla koordinaattien ilmoittamassa geologisesti mielenkiintoisessa paikassa ja osoittaa käyntinsä suorittamalla kätkökuvauksessa kerrottu tehtävä, esimerkiksi ottamalla valokuva ja liittämällä se kätkön Internet-lokiin. Osa suomalaisista geokätköilijöistä on alkanut kutsua tätä kätkötyyppiä nimellä geokohde.

Geolodju (engl. Letterbox hybrid) on peruskätkön muunnelma, lodjun ja geokätkön yhdistelmä. Geolodjun täytyy olla saavutettavissa myös ilman koordinaatteja vihjeiden perusteella, mutta geokätköilijät voivat hakea sen pelkillä koordinaateillakin, mikäli koordinaatit osoittavat suoraan geolodjun kätkörasialle.

Wherigokätkö (engl. Wherigo cache) on uusi kätkötyyppi, jossa GPS-paikantimeen ladattavan ohjelman avulla tietyssä pisteessä ollessaan voi esimerkiksi saada seuraavan pisteen koordinaatit tai jonkun pelin, joka pitää ratkoa varsinaisten koordinaattien saamiseksi.

Tapahtumakätkö eli eventti eli miitti (engl. Event cache) on kätköilijöiden tapaaminen, jossa kätköilijät kerääntyvät ennalta kerrottuna ajankohtana tiettyyn, usein kätkön otsikkokoordinaattien osoittamaan paikkaan. Tapahtumassa on yleensä kätköilyhenkistä pientä ohjelmaa, leikkimielisiä kisailuja, makkaranpaistoa, muuta syömistä ja hauskaa yhdessäoloa, yleensä myös travel bugien vaihtelua. Tapahtumakätkön voi logata löydetyksi osallistumalla ensin tapahtumaan. Tapahtumassa piilotetaan yleensä yksi tai useampi jälkeläiskätkö.

Siivoustapahtuma eli CITO (engl. Cache In Trash Out Event) on melko harvinainen tapahtumakätkön variantti. Siivoustapahtuman ohjelmaan kuuluu jonkin tietyn alueen puhdistaminen roskista. Lyhennettä CITO tai termiä citoaminen tms. käytetään myös kuvaamaan kätköilyreissuilla tapahtuvaa yleistä roskien keruuta.

Suurtapahtuma eli megatapahtuma tai megaeventti (engl. Mega-event cache) on tapahtumakätkön muunnos, johon osallistuu vähintään 500 nimimerkkiä.

Suurin sivusto on Geocaching.com, jonka omistaa Groundspeak Inc. Sivustolla on jäseniä ympäri maailman, ja sen listoilla on yli 2,65 miljoonaa kätköä yli 200 maassa. Jokaisen kätkön tarkastaa ennen julkaisua alueellinen kätkötarkastaja. Ilmainen jäsenyys antaa pääsyn suurimpaan osaan kätköjen tiedoista; maksullinen premium-jäsenyys sisältää edistyneempiä hakutoimintoja sekä vain premium-käyttäjille tarkoitettuja kätköjä.

Sivusto ei enää listaa kätköjä, joihin ei liity fyysistä rasiaa, ei myöskään virtuaalisia tai webcam- kätköjä; vanhat tämän tyyppiset kätköt ovat kuitenkin vielä käytössä. Maisemakätköt ovat poikkeus tähän sääntöön. Groundspeak loi uuden waymarking-sivuston, jolle muut ei-fyysiset kätköt kuuluvat.

Groundspeak sallii myös Maan ulkopuoliset kätköt, esimerkiksi Kuussa tai Marsissa, vaikkakin koordinaatit ovat tällä hetkellä Maahan sidottuja. Tämän takia International Space Stationilla sijaitseva kätkö, GC1BE91, käyttää Venäjän laukaisualustaa sijaintinaan.

Useimmilla älypuhelimilla voi myös etsiä geokätköjä, koska niissä on tarvittava gps-vastaanotin. Androin js iOS laitteisiin on saatavilla Groundspeakin ja muiden julkaisemia kätköilyohjelmia.

Comments are closed.